Sveriges Vänföreningar för konst och kultur (SVK) är en oberoende ideell riksorganisation, som grundades i oktober 1989 efter internationell förebild under namnet Förbundet Sveriges Museivänner. 2012 utvidgades organisationen till att omfatta hela kulturområdet, inte bara museer utan även teatrar, opera, konst, kulturminnesvård och övriga kulturella institutioner. Följdriktigt ändrades då namnet till det nuvarande Sveriges vänföreningar för konst och kultur.

Organisationens främsta syfte är att genom kunskapsförmedling och inspiration stödja medlemsföreningarna i deras arbete. Detta sker genom seminarier och program riktade till personer verksamma inom vänföreningarna.        

AKTUELLT

SVK inbjuder sina medlemmar till årsmöte torsdag 31 maj på Tekniska museet kl 14-16.30

Adress: Museivägen 7, 115 27  Stockholm.
Kommunikationer: Tag buss 69 från Nybroplan kl 13.37 eller 13.43.
Gå av vid Museiparken kl 13.47 eller 13.53

PROGRAM
KL 14 registrering och därefter följer en guidad tur med visning av delar av Tekniska museets samlingar.
Efter visningen serveras kaffe med tilltugg.

Kl 15.15 Delrapportering av projektet Museets bästa vän.

Kl 15.45 Årsmötesförhandlingar.

 Anmälan om deltagande sker till Inger Wijnbladh senast 23 maj.

O.S.A. till: Inger.Wijnbladh@gmail.com

Välkomna den 31 maj!!

Med vänlig hälsning

Hans CH Christner
Ordförande Sveriges Vänföreningar för Konst och Kultur / Inger Wijnbladh Sekreterare och Ekonomiansvarig