Sveriges Vänföreningar för konst och kultur (SVK) är en oberoende ideell riksorganisation, som grundades i oktober 1989 efter internationell förebild under namnet Förbundet Sveriges Museivänner. 2012 utvidgades organisationen till att omfatta hela kulturområdet, inte bara museer utan även teatrar, opera, konst, kulturminnesvård och övriga kulturella institutioner. Följdriktigt ändrades då namnet till det nuvarande Sveriges vänföreningar för konst och kultur.

Organisationens främsta syfte är att genom kunskapsförmedling och inspiration stödja medlemsföreningarna i deras arbete. Detta sker genom seminarier och program riktade till personer verksamma inom vänföreningarna.        

AKTUELLT

Höstens informationsmöte för medlemsföreningarna äger rum onsdagen den 15/11 kl 15.30 på Sjöhistoriskamuseet (Drottning Victorias röksalong) i Stockholm. Styrelsen kommer att presentera aktuella frågeställningar i verksamheten men närvarande föreningar får gärna lämna egen information och väcka nya frågor.

Kaffe och bullarserveras.