Nätverket

- Riksförbundet Sveriges museer (http://www.tekniskamuseet.se/templates/Page.aspx?id=15053)

- Svenska Museiföreningen (http://www.museif.a.se/)

Internationella kontakter

World Federation of Friends of Museums – WFFM -
Förbundet är medlem i det internationella förbundet, WFFM, som har medlemmar i samtliga världsdelar.
Som medlem i Förbundet kan ni utnyttja detta unika nätverk för att få nya idéer och kontakter.

WFFM (http://www.museumsfriends.org/)

- ICOM (http://icom.museum/)