Kommande program

Informationsmöte

Medlemmarna i SVK inbjuds till informationsmöte torsdagen den 7 november kl 15.

Plats: Sjöhistoriska museet, Röksalongen

Agenda

  1. Kaffe med dopp. Mötet öppnas.
  2. Samtal med Jonas Widhe, utvärderare vid Riksantikvarieämbetet, Kulturmiljöavdelningen. Jonas ingår i ett projekt med uppdrag att belysa bl a arbetslivsmuseernas roller i kulturarvsarbetet.
  3. Avisering av planerad SVK-konferens på Tekniska museet i vecka 7, 2020, på temat ”Vad kan museivänner göra och inte göra?”
  4. Medlemsinformation och diskussion om medlemsföreningars frågor/problem.

Anmälan om deltagande vill vi gärna ha senast fredag 25 oktober genom mail till Sven Wifstrand, se nedan.

Vi i styrelsen för SVK ser fram mot att få träffa er!

Sven Wifstrand, sekreterare
E-post:svensays@gmail.com

Detaljerad information utskickas via mail i god tid innan mötesdatum.