Kommande program

ÅRSMÖTE 2022

Härmed kallas till årsmöte i Förbundet Sveriges Museivänföreningar
den 8 juni kl 14.00 på Sjöhistoriska museet i Stockholm.

Mötet kommer att inledas med ett föredrag av Jonas Engman, Nordiska museet.

Efter därpå följande kaffepaus vidtar årsmötesförhandlingarna.

Anmälan sker till styrelsens sekreterare skog.margareta12@gmail.com senast den 2 juni.

Några medlemmar i Förbundet har ännu inte erlagt årsavgiften för året. Vi ber er vänligen
ombesörja detta till Förbundets pg-konto 144959-4.

Väl mött på årsmötet!

Med bästa hälsningar
Styrelsen för Förbundet Sveriges Museivänföreningar
genom
Hans H Christner (ordförande)

Medlemsbrev för oktober 2022 finns att ladda ner här.

Informationsmöte 2022

Tid: den 20 april 2022, kl. 15:00

Plats: Sjöhistoriska museet, Drottning Victorias röksalong

Program:

  • Aktuell medlemsinformation
  • Samverkan mellan museivänföreningarna
  • Fortsättning av undersökningen ”Museets bästa vän” – ”Effekterna av pandemin”

Kaffe och bullar serveras

Anmälan om deltagande senast den 19 april kl. 13:00 till Förbundets sekreterare Margareta Skog (skog.margareta12@gmail.com).

Vår förhoppning är att kunna komma igång med verksamhet så snart som möjligt och pandeminrestriktionerna minskas eller upphör helt.