Styrelse

Ordförande

Stefan Bohman (Strindbergmuseets vänner)

Vice Ordförande

Anders Björklund (Etnografiska museets Vänner)

Sekreterare

Margareta Skog

Kassör

Adjungerad: Ulla Edberg (Etnografiska museets vänner och Tehuset Zui-Ki-Tei´s Vänner)

Ledamöter

Elisabet Almgren (Almgrens sidenväverie & Museum)

Hans Christner (Sjöhistoriska museets vänner)

Staffan Gullander (Skoklosters vänner)

Berit Rönnstedt (Nordiska museet och Skansens Vänner)

Revisorer

Johan De Geer (Nationalmusei vänner)

Carl-Johan Gestrup

Valberedning

Styrelsen fungerar som valberedning enl. beslut på årsmötet