Styrelse

Ordförande

Hans Christner (Sjöhistoriska Museets vänner)

Vice Ordförande

Anders Björklund (Etnografiska museets Vänner)


Sekreterare

Sven Wifstrand (Livrustkammarens Vänner)

Kassör

Ulla Edberg (Etnografiska museets vänner och Tehuset Zui-Ki-Tei´s Vänner)

Ledamöter

Stefan Bohman (Strindbergsmuseets vänner)

Staffan Gullander (Skoklosters vänner)

Berit Rönnstedt (Nordiska museet och Skansens Vänner)

Per Wedlin (Tekniska Museets Vänner)

Revisorer

Johan De Geer (Nationalmusei vänner)

Carl-Johan Gestrup

Valberedning

Sven Wifstrand (Livrustkammarens Vänner)