Våra medlemmar

Ájjte Musei Vänner

 Arkitekturens Vänner

Biologiska museets vänner

Bleck- & Plåtslagerimuseet i Gamla Linköping    

Dansmusei Vänner

De 7 häradernas kulturhistoriska förening

Etnografiska Museets Vänner

Flyghistoriska Föreningen (Nyköpings FF)

Föreningen för Fornminnes- och hembygdsvård

Gävle musei vänner

Hasse & Tagemuseets vänförening

Konstmuseets Vänner i Göteborg

Livrustkammarens Vänner

Malmö Konstmuseums vänner

Medelhavsmuseets Vänner

Millesgårdens Vänner

Moderna Museets Vänner

Sällskapet Musik- & Teatermuseets vänner

Nationalmusei Vänner

Nordiska akvarellmuseets vänner

Nordiska museets och Skansens Vänner

Postmusei Vänner

Röhsska Museets Vänner

Samfundet S:t Erik

Sjöhistoriska Museets Vänner, FSSS)

Teckningsmuseets Vänner

Tehuset Zui-Ki-Tei´s Vänner

Tekniska Museets Vänner

Thielska Galleriets Vänner

Vasamuseets vänner

Västerås konstförening

Zornsamlingarnas vänner/Zorns vänner

Örebro Läns Musei Vänner

Östasiatiska Museets Vänner