Våra medlemmar

 Arkitekturens Vänner

Biologiska museets vänner

Bleck- & Plåtslagerimuseet i Gamla Linköping     

Etnografiska Museets Vänner

Flyghistoriska Föreningen (Nyköpings FF)

Gävle musei vänner

Hasse & Tagemuseets vänförening

Livrustkammarens Vänner

Medelhavsmuseets Vänner

Millesgårdens Vänner

Moderna Museets Vänner

Sällskapet Musik- & Teatermuseets vänner

Nationalmusei Vänner

Nordiska akvarellmuseet

Nordiska museets och Skansens Vänner

Postmusei Vänner

Röhsska Museets Vänner

Sjöhistoriska Museets Vänner, FSSS)

Teckningsmuseets Vänner

Tehuset Zui-Ki-Tei´s Vänner

Tekniska Museets Vänner

Thielska Galleriets Vänner

Vasamuseets vänner

Zornsamlingarnas vänner/Zorns vänner

Örebro Läns Musei Vänner

Östasiatiska Museets Vänner